ත්‍රීකුණාමල තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවෙන් ගන්නවාද ? පාර්ලිමේන්තුවේ සංවාද -Audio

මේ වන විට ඉන්දියාව සතුව පවතින ත්‍රීකුණාමලය ඉන්ධන ටැංකි සංකීරණය යළි පවරා ගැනීම ගැන අගමැතිවරයා පසුගියදා දැක්වූ ප්‍රතිචාර පිළිබද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂය ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා.
එහිදී හේෂා විතානගේ මහතා නැගු පැනයකට අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රතිචාර පල කළා.


The post ත්‍රීකුණාමල තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවෙන් ගන්නවාද ? පාර්ලිමේන්තුවේ සංවාද -Audio appeared first on ලංකා ඒ නිවුස් .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views