සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ සේවකයෙකුටත් කොරෝනා වැළඳෙයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සේවය කරන කාර්යාල කාර්ය සහායකයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිඛෙනවා.

ඔහු අමාත්‍යාංශයේ ලිපි ලේඛන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අයෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල විෂබීජහරණය ලක් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිඛෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views