වත්තල කර්මාන්ත ශාලාවක 49කට කොරෝනා

වත්තල ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවක කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 49 දෙනෙක් හඳුනා ගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 Views