ලංකාවේ සිදුකළ සමස්ථ පී.සී.ආර්. ප්‍රමාණය ලක්ෂ 50 ඉක්මවයි

දිනක් තුළ මෙරට දී සිදුකළ වැඩිම පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව ඊයේ (30) දිනය තුළ සිදුකළ බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ ඊයේ දිනයේදී පමණක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 12,106ක් සිදුකළ බවයි.

ඒ අනුව මෙරට තුළ සිදුකර ඇති සමස්ථ පී.සී.ආර්. ප්‍රමාණය 502,669ක් බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

The post ලංකාවේ සිදුකළ සමස්ථ පී.සී.ආර්. ප්‍රමාණය ලක්ෂ 50 ඉක්මවයි appeared first on Aruna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 Views