රට ලොක්ඩවුන් කරන්න තවමත් අවශ්‍ය නැහැ / සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ රටම හුදකලා (Lockdown) කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් මෙතෙක් ඇතිව නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views