මිනුවන්ගොඩ-පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරට අද 137ක්

මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරට අද(31) පස්වරු 6.30 වනවිට ආසාදිතයන් 137දෙනෙකු එක් වී තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views