මාතලේ පොළ වසා දමයි

රට තුළ පවතින කොරොනා තත්වය හේතුවෙන ඉරිදා දින මාතලේ නගරයේ පවත්වනු ලබන පොළ නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමිමට තිරණය කර ඇති බව මාතලේ වැඩබලන නගරාධිපති සන්දනම් ප්‍රකාශ් මහතා සඳහන් කරනවා.

නගරය තුළ විශේෂ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බවත් ජනතාව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

The post මාතලේ පොළ වසා දමයි appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views