මඩකලපුව බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් ආයතනයත් වසා දමයි

මඩකලපුව ආරයම්පතිහි පිහිටා ඇති බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව තාවකාලිකව දින තුනකට වසා දමා තිබේ.

මඩකලපුව කලවන්චිකුඩි හා මාවඩ්මාරියිල් හදුනාගත් කොරෝනා ආසදිතයින්ගේ ඥාතින් පිරිසක් ආරයම්පති බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇගලුම් කම්හලේ සේවය කිරීම නිසා එම කර්මාන්ත ශාලාව තාවකාලිකව දින 3ක් වසා විෂබීජහරණය කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දුන් බව නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය අලකයියා ලතාකරන් පවසයි.

ඒ අනුව ඔවුන් නිරෝධානයට ලක් කර පි.සි.ආර් පරීක්ෂණ පවත්වා ඇති අතර එම ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව අද සිට තාවකාලිකව වසා දමා සෞඛ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරින් කර්මාන්ත ශාලා පරිපාලනයට දන්වා තිබේ.

මොවුන්ට පවත්වන ලද පි.සී.ආර් පරීක්ෂණවල වාර්තා ලැබීමෙන් පසු ඉදිරිකටයුතු සම්බන්ධව තීරණය කරන බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views