මංගල උත්සව ගන්න ඉන්න අයට විශේෂ දැනුවත් කිරීමක්

බස්නාහිර පළාතෙන් පිට ප්‍රදේශවල මංගල උත්සව සංවිධානය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් අනුව කළ හැකි බව පොලීසිය පවසනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතීඥ අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ, ඒ ඒ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් උත්සවයට සහභාගී වන සංඛ්‍යාව තීරණය කරනු ඇති බවයි.

The post මංගල උත්සව ගන්න ඉන්න අයට විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views