බොරැල්ල පොලීසියේ හයකට කොරෝනා.

බොරැල්ල පොලීසියේ හයකට කොරෝනා.

බොරැුල්ල පොලිස් ස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු කරන පොලිස් නිළධාරීන් හය දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

එම පොලිස් ස්ථානයේ නිළධාරින් 13 දෙනෙකු, පීසීආර්. පරීක්ෂණ සදහා යොමුකර ඇති අතර, ඉන් 06 දෙනෙකු මෙසේ ආසාදිතයන් බව වාර්තා වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 Views