බොරැල්ල පොලිසියේ 6කටත් කොරෝනා

බොරැල්ල පොලීසියේ නිලධාරීන් 6 දෙනකුට කොරෝනා වයිරසය අසාදනය වී ඇති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග අනාවරණ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views