බෙල්ජියම අඟුළු දමයි

කොරෝනා රෝගීන් විශාල වශයෙන් වාර්තා වීම හේතුවෙන් බෙල්ජියම සම්පූර්ණයෙන්ම අගුළු දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි එරට රජය නිවේදනය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views