පාර්ලිමේන්තු ගිය මාධ්‍යවේදිනියකටත් කොරෝනා

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කල තවත් මාධ්‍යවේදිනියකට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරනවා.

මෙරට ප්‍රධාන සිංහල පුවත්පතක මාධ්‍යවේදිනියකට මෙලෙස කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවයි Citizen වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views