නෙළුව – ලංකාගම මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ‍අවසන් අදියරේ (PHOTOS)

පසුගිය අගොස්තු 29වනදා ලංකාගම නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාර්ගයේ වත්මන් තත්ත්වය විමර්ශණය කොට පරිසරයට හානි නොවන අයුරින් දින 90කින් වැඩ නිම කිරීමට උපදෙස් දුන්නේය.

යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකාය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අනුමැතිය ඇතිව සැප්තැම්බර් 02 වනදා මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළේය. නෙළුව – වාරුකන්දෙනිය සිට ලංකාගම දක්වා කි.මි 6.5ක කොටසක් පළමු අදියර යටතේ සංවර්ධනය කෙරේ. ඉන් කි.මි 01ක කොන්ක්‍රිට් ඇතිරිමට නියමිතය. ඉතිරි දුර ප්‍රමාණය වන කි.මි 5.5ක ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත. මාර්ගයේ අලුතින් ඉදිකෙරුණු පාලම් සහ බෝක්කු සංඛ්‍යාව 34 කි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මාර්ගයේ කාපට් ඇතිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉන් කි.මි 4ක දුරක් කාපට් අතුරා අවසන් කර තිබේ.

අපේක්ෂිත ඉලක්කය වන දින 90 ඇතුළත මාර්ගයේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කිරීම අපේක්ෂාව බවත්, මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් සිදු වන බැවින් නොවැම්බර් මස පළමු සතිය තුළ එය අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවත් යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකාය පවසයි.

දෙවන අදියර යටතේ ලංකාගම – දොඹගොඩ සිට දෙනියාය මාර්ගය ඉදිකරනු ලැබේ. එහි ඉදිකිරීම් ද දැන් ආරම්භ කර තිබේ.

මුළු දුර ප්‍රමාණය කි.මි 5.4 කි. කි.මි 1.8ක ඉදිකිරීම් දැන් නිම කර තිබෙන අතර පාලම් සහ බෝක්කු 52න් 14 ක වැඩ අවසන්ව ඇත. මාර්ගය ඉදිකිරීමේ දී පරිසර හිතවාදී ක්‍රම අනුගමනය කෙරේ. ගල් බෝර පිපිරවීම් කරන්නේ නැත.

පළමු සහ දෙවන අදියර අවසන් වීමෙන් පසුව නෙළුව සිට ලංකාගම හරහා දෙනියාය දක්වා ලංගම බස් රථයක් ධාවනය කෙරේ. ඒ සමග නෙළුව සිට දෙනියායට යාමට ගත වූ පැය 04කට ආසන්න කාලය විනාඩි 45කට අඩු වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 Views