නව ආසාදිතයන් 633 ක් හමුවේ – කටාර් සහ ඩුබායි සිට ගුවන් මගින් පැමිණි 18 ක් නිරෝධායනයට

කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කළ නිවේදනය    

The post නව ආසාදිතයන් 633 ක් හමුවේ – කටාර් සහ ඩුබායි සිට ගුවන් මගින් පැමිණි 18 ක් නිරෝධායනයට appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views