දෙවැනි රැල්ලේ වෛරසය ගැන අලුත්ම හෙළි දරවුවක්

කොරොනා දෙවැනි රැල්ලේ ව්‍යාප්ත වන වෛරසය ආසාධනය වීමේ ප්‍රවනාතවෙන් වැඩි එකක් බව ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලය මගින් කළ පරීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත.

The post දෙවැනි රැල්ලේ වෛරසය ගැන අලුත්ම හෙළි දරවුවක් appeared first on Aruna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views