තවත් 633කට කොරෝනා.. සම්පූර්ණ ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 10000 පන්නයි !

ඊයේ දිනය තුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 633 දෙනකු වාර්තා වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views