තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 137ක් හමුවෙයි

තවත් ආසාදිතයන් 137ක් අද මෙරටින් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව දිවුලපිටිය පොකුරේ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 7083…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views