‘ජනපති, අගමැති ජනතාව ආරක්ෂා කරාවි කියන බලාපොරොත්තුව අපේ හදවත් වලින් ඈත් වෙලා’

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය හෙද කාර්ය මණ්ඩලවලට සලකන ආකාරය කනගාටුදායක බව පැවිදි හඬ සංවිධානයේ සභාපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේ අද(31) පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී.

ජනාධිපතිවරණයේදී හා මහ මැතිවරණයේදී උදව් කළේ වැරදි පෙන්වා දී ඒවා නිවැරදි කිරීමට බවත් එමඟින් ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට වුවත් ඒ බලාපොරොත්තුව මේ වන විට හදවත් වලින් ඈත් වී ඇති බව උන්වහන්සේ පැවසූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views