ගැබිණි මවුන්ට සහනයක්

ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා වන ප්‍රතිකාර සේවා 24 පැය පුරා අඛණ්ඩ ව ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

එබැවින ඕනෑ ම හදිසි අවස්ථාවක දී ඔවුන් හට ළඟ ම පිහිටි රෝහල කරා යාමේ කිසිදු බාධාවක් නැතැයි අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දේ.

ප්‍රසව සහ ගැබිණි මව්වරුන් ඇතැම් රෝගී තත්ත්ව පැවතිය දී ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු නොවීමෙන් අවාසනාවන්ත සිද්ධි කිහිපයක් වාර්තා වී තිබේ.

කැස්ස, උණ, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව මෙන් ම ප්‍රසූතිය හා සම්බන්ධ වෙනත් ඕනෑ ම රෝගී තත්ත්වයක් වෙතොත් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොර ව වහා ම රෝහල් වෙත පැමිණෙන්නැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂිකාව ( මාතෘ හා ළමා ) අදාල මව්වරුන්ට උපදෙස් දේ.

ඒ සඳහා 1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවාව ලබාගත හැකි බවත්, ඇඳිරිනීති බලපත ලෙස ගර්භණී සටහන්පත භාවිත කළ හැකි ය.

සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ 1999 දුරකතන අංකය, ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හෝ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ඕනෑ ම ගැටළුවක දී අමතන මෙන් ඇය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views