එපා කියද්දී සැපගන්න පැනල ගිය අය දවස් 14 ක් ගියපු තැන්වලම නිරෝධායනයේ

බ්‍රහස්පතින්දා හා සිකුරාදා දිනවල බස්නාහිර පළාතෙන් හා කුලියාපිටියෙන් පිට වූ පුද්ලයන් දැනට සිටින ස්ථානවලම නිරෝධායන කිරීමට තීරණය කර තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරන්නේ 29 සහ 30 දිනවල බස්නාහිර පළාතෙන් හා කුලියාපිටියෙන් පිටව ගිය පුද්ගලයන් මේ ආකාරයට නිරෝදායනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි. ඔවුන් සිටිනා ස්ථානවලම දින 14ක කාලයක් නිරෝධායනය විය යුතු […]

The post එපා කියද්දී සැපගන්න පැනල ගිය අය දවස් 14 ක් ගියපු තැන්වලම නිරෝධායනයේ appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views