ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ(31) දිනයේදී පමණක් නව ආසාදිතයින් 633 දෙනෙක් වාර්තා වී ඇත.

ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයන් වාර්තා වුණ ප්‍රදේශ පහත දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views