ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලෙස හැඳුනුම්පත යොදා ගත හැකි ආයතන 80ක්

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල සිට සිය සේවා ස්ථාන කරා ගමන් කිරීමේදී ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලෙස සිය සේවා හැඳුනුම්පත භාවිතා කළ හැකි රාජ්‍ය ආයතන ඇතුළු ආයතන 80 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධයෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලුම පොලිස් ස්ථාන වෙත අද දැනුම් දී ඇත.

මේ එම විශේෂ චක්‍රලේඛයයි :

 

 

The post ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලෙස හැඳුනුම්පත යොදා ගත හැකි ආයතන 80ක් appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views