අයියාගේ කැති පහරින් මල්ලී මරුට

මහියංගණය හද්දත්තාව ගම්මානයේදී 31 හැවිරිදි මල්ලීට කැත්තකින් පහරදී ඝාතනය කළැයි සැකපිට 36 හැවිරිදි අයියා අත්අඩංගුවට ගත් බව මහියංගණය පොලිසිය පවසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views