முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் ஏன் 20ஆவது திருத்தத்தை ஆதரித்தார்கள்? (நிலாந்தன்)

20ஆவது திருத்தத்தை நிறைவேற்றத் தேவையான மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை க்கு ஒரு மலையக பிரதிநிதியும் எழு முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளும் உதவியிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பில் முஸ்லிம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views