பொதுமக்கள் உரிய சுகாதாரப்பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் –  உலக சுகாதார ஸ்தாபனம்

நாடளாவிய ரீதியில் மீண்டும் கொவிட் – 19 கொரோனா வைரஸ் மிகவேகமாகப் பரவிவரும் நிலையில், உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் இலங்கை அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views