பிரதமர் மஹிந்த பொம்பியோவை சந்திக்காமைக்கான காரணம் இதுதான் !

அமெரிக்க இராஜாங்க செயலர் மைக் பொம்பியோவை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ சந்திக்காமை தொடர்பில் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views