சூறையாடும் கும்பல்!

நெருக்கடி நிலைமையையும் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மோசடி காரர்கள் சமூகத்தில் இருப்பதினால் மக்கள் இது போன்ற நபர்களிடம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும் என்றும் பொலிசார் எச்சரித்துள்ளார். எனவே, இவ்வாறான துஷ்டர்களைக் கண்டால் நாம் தூர விலகி நிற்க வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views