சுகாதார வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிய இறுக்கமான போக்குவரத்துச் சேவைகள்

(பைஷல் இஸ்மாயில்)நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கொவிட் -19 இரண்டாம் கட்ட பரம்பலை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் நோக்கில் அரசும், சுகாதாரத் துறையினரும் பாரிய முன்னெடுப்புக்களை நாடளாவிய ரீதியில் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.அதற்கமைவாக, கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனை பிராந்தியத்தில் கொவிட் 19 வைரஸ் பரம்பலைத் தடுக்கும் இறுக்கமான சுகாதார நடவடிக்கைகளை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views