හෙට මැදියම් රාත‍්‍රී සිට නොවැම්බර් 02වන දා හිමිදිරිය දක්වා බස්නාහිරට ම ඇදිරි නීතිය.

හෙට මැදියම් රාත‍්‍රී සිට
නොවැම්බර් 02වන දා හිමිදිරිය දක්වා
බස්නාහිරට ම ඇදිරි නීතිය.

හෙට මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට නොවැම්බර් දෙවන දා අළුයම පහ වන තුරු මුළු බස්නාහිර පළාතම ආවරණය වන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පැනවීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views