විශ්‍රාම වැටුප නිවසට ගොස් දීමට ඇති හැකියාව සොයාබලයි

උද්ගතව ඇති කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරස තත්ත්වය හමුවේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කාර්යක්ෂමව, විධිමත්ව සහ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බව ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරිම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views