මොරටුව , හෝමාගම , පානදුර උතුර සහ පානදුර දකුණ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ වලටත් ඇදිරිනීතිය .

මොරටුව , හෝමාගම , පානදුර උතුර සහ පානදුර දකුණ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ වලට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පැනවූ බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ප්‍රකාශ කරනවා

The post මොරටුව , හෝමාගම , පානදුර උතුර සහ පානදුර දකුණ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ වලටත් ඇදිරිනීතිය . appeared first on Lanka E News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views