මානුෂීය හා ආර්ථික කරුණු පිළිබඳව නොකඩවා සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරනවා – ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ස්වෛරී සහ ආරක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා එරට කැපවීම යළි තහවුරු කිරීමට විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හමුවී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ස්වාධීන මෙන්ම නොබැඳි ප්‍රතිපත්තියක් බව අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් සමග ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රජාවන් සියල්ලටම තිරසාර හා සියළුදෙනා ඇතුළත් වර්ධනයක් සහතික කෙරෙන සෞඛ්‍ය, මානුෂීය හා ආර්ථික කරුණු පිළිබඳව නොකඩවා සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන බව පොම්පේයෝ මහතා පැවසීය

Image
Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views