පානදුර නගරාධිපතිගේ රියදුරුට කොරෝනා

පානදුර නගරාධිපති නන්දන ගුණතිලක මහතාගේ රියදුරු ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත වී ඇතැයි පානදුර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views