නිල් මැණික් බුදුපිළිමය අලෙවි කිරීමට තැත් කළ තවත් අයෙක් අත්අඩංගුවට

රුපියල් කෝටි අටසීයක් වටිනා නිල් මැණික් බුදුපිළිමයක් අලෙවි කිරීමට තැත් කරමින් සිටි අවස්ථාවේ දී පොලීසිය සිදුකළ මෙහෙයුම අතරතුර පළාගිය සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට මොනරාගල කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් සමත් වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views