නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ සඳහා සහන කාලයක්

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ සඳහා සහන කාලයක්

 

මේ වන විට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ සඳහා හෙට (29) දින අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පෙ.ව .8.00 සිට පෙ.ව 10.00 දක්වා සහන කාලයක් ලබා දෙන බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා

The post නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ සඳහා සහන කාලයක් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views