තම වියදමින් පාසල් දරුවන් ප‍්‍රවාහනයට බස් රථයක් ලබාදුන් බුද්ධ පුත්‍රයා

නැගෙනහිර පළාතේ අති දුෂ්කර ප‍්‍රදේශයක රජයේ අවධානය යොමු නොවීම සහ පොදු ප‍්‍රවාහන පහසුකම් නොමැතිවීම නිසා වැසීගිය රජයේ පාසලක් තම පෞද්ගලික වියදමින් ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත විවෘත කිරීමට පියවර ගෙන එම පාසල වෙත සිසු දරු දැරියන් ප‍්‍රවාහනය කිරීමට නවීන පන්නයේ බස් රථයක් යොදවා එම බස් රථය සිසු අයිතියට පත්කිරීමට පෙර තම මව්පියන්ට පූජා කළ දුර්ලභ ගණයේ උතුම් බුද්ධ පුත‍්‍රයෙක් පිළිබඳව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views