ගණිකා වෘත්තියට කොළඹින් යාපනයට ගිය කාන්තාවන් 3ක් අත්අඩංගුවට

කොරෝනා වසංගතය මැද ගණිකා වෘත්තියේ නියැලීමට කොළඹ සිට යාපනයට ගිය කාන්තාවක් ඉලවාලී පොලිසිය මගින් 26 වැනිදා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එම කාන්තාව සමග හැසිරුණු තරුණයින් තුන්දෙනකු ද පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. තරුණයින් තුන් දෙනා නිරෝධායනය කිරීම සඳහා පොලිසිය විසින් යුද හමුදාව වෙත භාර දී තිබේ.

අදාළ කාන්තාව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යාපනය ශික්ෂණ රෝහලට යොමු කර ඇත. යාපනයේ ඉලවාලී පොලිසිය සිද්ධිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views