අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් විදේශ ඇමති හමුවෙයි

COLOMBO (News 1st) : අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා සහ විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හමුවී තිබේ.

The post අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් විදේශ ඇමති හමුවෙයි appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් විදේශ ඇමති හමුවෙයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views