பாராளுமன்ற செயற்பாடுகள் வழமைபோல் இன்று

தொற்று நீக்கம் செய்யப்பட்டதையடுத்து பாராளுமன்ற வளாகம் இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views