சீனா வேறு நோக்கத்துடன் உள்ளது ;  மைக் பொம்பியோ எச்சரிக்கை 

அமெரிக்காவின் முதலீடு, அபிவிருத்தியுடன் இலங்கை சுதந்திரமான இறைமைகொண்ட நாடாக இருக்க வேண்டும் என அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக் பொம்பியோ தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views