அமர்வுகளை ஒத்திவைத்த ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு

2019 ஏப்ரல் 21 உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு அதன் அமர்வுகளை ஒத்திவைக்க தீர்மானித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views