20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டு அரசாங்கம் அமைதிகாத்து வருகின்றது – மரிக்கார்

20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டு அமைதிகாத்து வருகின்றது என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம்.மரிக்கார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views