18 හා 19 වන කොරෝනා මරණත් වාර්තාවේ – එක් අයෙකු වයස 19 තරුණයෙක්

ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි තවත් Covid-19 ආසාදිත රෝගීන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙයි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views