රුමේනියාවේ සහ ස්පාඤ්ඤයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල පිහිටුවීමේ තීරණයක්

මේනියාව සහ ස්පාඤ්ඤය යන රටවල් දෙකෙහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ විදේශ අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ අදාළ යෝජනාව අනුමත කරමින්.

රුමේනියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර, 1957 වසරේදී රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ස්පාඤ්ඤය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර, රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කර ඇත්තේ 1955 වසරේ සිටයි.

ඒ අනුව එම රටවල් හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින සබඳතා තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙලෙස එම රටවල් දෙකෙහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇති.

Cabinet Decision on 26.10.2020 page 004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views