මෙරට සිටින විදේශිකයින්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කෙරේ

COLOMBO (News 1st) – ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින සියලුම විදේශිකයින්ගේ වීසා කාලය දෙසැම්බර් 05 දින දක්වා දින 60 කින් දීර්ඝ කළ බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

The post මෙරට සිටින විදේශිකයින්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කෙරේ appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post මෙරට සිටින විදේශිකයින්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කෙරේ appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views