මීගමුවේ ඔසුසල් සිල්ලර වෙළදසල් විවෘතකිරීමට අවසර දෙයි

නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය නිසා නිවෙස්වල රැදී සිටින මීගමුවේ නගර වැසියන්ට සහන සැලසීම සදහා වන වැඩපිළිවෙලක්  සැකසීමේ රැස්වීමක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් නිමල් ලාන්සා රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මිගමුව නගර ශාලාවේදී 26 දින පැවැත්විණි මෙම රැස්වීමේදී  ගනුලැබූ තීරණ අනුව මිගමුව නගරයේ ඇති ඔසුසල් විවෘතකර තැබීමට අවසර ලබාදීමට කුඩා සිල්ලර වෙළදසල් වලට භාණ්ඩ සැපයීමට පිළිගත් තොග වෙළදුන්ට භාණ්ඩ […]

The post මීගමුවේ ඔසුසල් සිල්ලර වෙළදසල් විවෘතකිරීමට අවසර දෙයි appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views