මිනුවන්ගොඩ පොකුර 5000ට ළං වේ. බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්හලේ 1000කට අධික පිරිසක් ආසාදිත වේ.

බ්‍රැන්ඩික්ස් හා ඒ ආශ්‍රිත පොකුර මේවන විට 5000ට ආසන්න බව කොවිඩ් වැළක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

The post මිනුවන්ගොඩ පොකුර 5000ට ළං වේ. බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්හලේ 1000කට අධික පිරිසක් ආසාදිත වේ. appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views