මිනුවන්ගොඩ – පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුර 5000 පනී

මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරට අද (27) මේ වනවිට ආසාදිතයන් 293 දෙනෙකු එකතු වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views