මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ ඇති සියළුම කෞතුකාගාර වැසේ

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සියළුම කෞතුකාගාර තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවරගෙන ඇති බව එම අරමුදල නිවේදනය කරනවා.

රටතුළ පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්

No description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views